Keşif Metraj Bürosu        

Keşif Metraj , Yaklaşık Maliyet, Taşeron Hakedişleri, ihale Dosyası, Kesin Hesap..... METRAJ: Metraj, Yapı Maliyetini oluşturan en önemli unsurdur. Metraj, adreslemesi düzgün ve anlaşılabilir olmalıdır. Projedeki ölçüler ile metraj çalışması yapılmalıdır. Bu ölçüler metraj sayfasında görünmelidir. Direkt olarak mahal alanı ve/veya çevre uzunluğu ile oluşturulan metraj, kontrol eden şahsın tekrar hesaplama yapmasına neden olacaktır. Mahal listesindeki imalat kalemlerinin metrajını yaparken; kolon-perde minhaları, döşeme-tavan boşlukları, pencere-kapı merkezleri, kapı eşikleri, sarkan kiriş yan yüzleri v.b. gibi ± miktarlar dikkate alınmalıdır..... YEŞİL DEFTER: Yeşil defter, Metraj özetidir. Metrajı yapılan imalatın; Poz numarası, açıklaması, metraj sayfa numarası ve toplam miktarının gösterildiği özet sayfadır.

Yaklaşık Maliyet

 • Yaklaşık Maliyet İcmali
 • Yaklaşık Maliyet Tabloları (*)
 • Analizler
 • Sıralı İş Kalemleri Listesi
 • İnşaat Sıralı Analiz Girdi Tablosu
 • Tesisat Sıralı Analiz Girdi Tablosu
 • Metrajlar

 • (*) İnşaat İşleri+Mekanik+Elektrik+ vb.


ihale Dosyası

 • Yaklaşık Maliyet
 • Genel Pursantaj İcmali
 • Alt Pursantaj Tabloları (*)
 • Analizler (fiyatsız)(*)
 • Özel Teknik Şartnameler (*)
 • Mahal Listeleri


 • (*) İnşaat İşleri+Mekanik+Elektrik+ vb.


Keşif Metraj Çalışması

 • Yeşil Defter
 • Metrajlar (+)
 • Özel Fiyat Analizleri
 • Fiyatlandırma (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları ile)(+) Mimari ve/veya Betonarme Metrajları